Redactieraad BVL-tijdschrift

Het streefdoel van de redactieraad is 2x per jaar de leden van de BVL een tijdschrift aan te bieden.

Stuur je artikels en ideeën naar bvl.redactie@gmail.com

Hoofdredacteur Astrid Debrabandere

Lactatiekundige IBCLC, verpleegkundige

Lid redactie - Christel Geebelen

Lactatiekundige IBCLC, sociaal verpleegkundige

Lid redactie - Kathleen Vanholen

Lactatiekundige, vroedvrouw

Lid redactie - Veerle Van Bocxstaele

Lactatiekundige IBCLC, MSc, vroedvrouw