Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Redactieraad BVL-tijdschrift

Het streefdoel van de redactieraad is 2x per jaar de leden van de BVL een tijdschrift aan te bieden.

Wil je een artikel publiceren in ons tijdschrift, raadpleeg de richtlijnen voor de auteur BVL-Tijdschrift.

Stuur je artikels en ideeën naar bvl.redactie@gmail.com

Richtlijnen voor de auteur

Een artikel dient tijdig ingestuurd te worden.

Voor publicatie in

  • het voorjaarsnummer voor 31 maart
  • het najaarsnummer voor 30  september

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lezersbrieven.

De beschrijving van feiten, gedachten of opvattingen aangereikt door de auteurs zijn enkel hun verantwoordelijkheid.

Vormvereisten

1.      Taal. Nederlands

2.      Aanvaarding. De redactie evalueert of het artikel gepubliceerd wordt. Indien een aanpassing nodig is, wordt overleg gepleegd met de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor de tekst aan te passen als deze wijzigingen beperkt zijn zoals bij spellingfouten.

3.      Formaat van de zending. Het artikel wordt via e-mail gestuurd naar bvl.redactie@gmail.com Bij het toesturen van het artikel moet uitdrukkelijk vermeld worden of het artikel al elders is aangeboden voor publicatie.

4.      De lengte van het artikel mag maximum 10 gedrukte bladzijden beslaan. Meer bladzijden kunnen aangevraagd worden bij de redactie.

5.      Hoofdtitel kort en krachtig.

6.      Regelafstand 1.15

7.      Lettertype Cambria 11

8.      Onderzoeksartikelen  volgen de volgende structuur: samenvatting, inleiding, methodologie, resultaten, discussie, besluit, referenties.

9.      Bij overzichtsartikelen worden titels van hoofdstukken in de tekst op een duidelijke manier weergegeven. Artikel start met samenvatting of geeft enkele kernideeën weer.

10.   Tabellen en figuren nummeren en liefst in de tekst verwerkt.

11.   Foto’s en tekeningen mogen in de tekst aangebracht of er dient duidelijk aangegeven worden bij welke tekst de foto hoort. Foto’s en tekeningen steeds apart nog aanleveren in goede kwaliteit (minimum  300 dpi ) - zo nodig doorsturen via wetransfer

12.   Bij elk artikel moet een literatuurlijst en zo nodig andere referenties vermeld worden. Deze moeten terug te vinden zijn onder de hoofding "Referenties" Cambria 9. De informatiebronnen zijn alfabetisch geordend.

13.   Refereren volgens APA-style.

14.   Zinnen die in aanmerking komen voor Quotes aanduiden in fluo

15.   Foto toevoegen van auteurs

 

Indien vragen, aarzel niet en stuur uw vragen naar de redactie bvl.redactie@gmail.com

Hoofdredacteur Astrid Debrabandere

Lactatiekundige IBCLC, verpleegkundige

Lid redactie - Christel Geebelen

Lactatiekundige IBCLC, sociaal verpleegkundige

Lid redactie - Veerle Van Bocxstaele

Lactatiekundige IBCLC, MSc, vroedvrouw