Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Disclaimer

Verstrekte informatie

De Belgische Vereniging van Lactatiekundigen vzw (BVL) wil steeds nauwkeurige en up-to-date-informatie aan de bezoekers van deze website te verstrekken. We vullen de informatie regelmatig aan. De wijzigingen worden niet gemeld. We kunnen niet garanderen dat de informatie steeds volledig en/of juist is op het ogenblik dat u de website raadpleegt niet tegenstaande we voortdurend de nodige aandacht aan volledigheid en correctheid besteden om kwaliteit te waarborgen. Het betreft zowel de openbare pagina’s als de pagina’s van het ledendeel via de login..

Eventuele opmerkingen met betrekking tot de aangeboden informatie kan doorgegeven worden via bvl.bestuur@gmail.com.

De BVL is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Het is niet toegestaan de persoonlijke inlogcodes om in te loggen in het ledendeel via de login-functie van de website van de BVL aan derden beschikbaar te stellen.

Links en verwijzingen

Ter informatie zorgen wij voor hyperlinks en verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen via deze website. De BVL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de eigen website verwijst.

Indien u hyperlinks naar onze website wil maken, dient u hiertoe de toelating te vragen aan het bestuur van BVL via bvl.bestuur@gmail.com

Intellectuele rechten

De BVL behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De bezoeker mag voor persoonlijk gebruik gegevens downloaden. De op deze URL gevonden informatie mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Belgische Vereniging van Lactatiekundigen vzw.