Wijziging bewaartijden afgekolfde melk

Over hoe lang je moedermelk kan bewaren bestaat bij ouders vaak verwarring.

Vrij recent paste Kind en Gezin zijn richtlijnen aan o.a. gebaseerd op het ABM Clinical Protocol #8: Human Milk Storage.

Vers afgekolfde moedermelk kan in de koelkast 4 dagen bewaard worden, of zelfs langer.

Steriliseren hoeft enkel nog voor eerste gebruik. Een goede hygiëne en handen wassen voor het kolven zijn dan wel cruciaal!

Een mooi overzicht vind je op de website van Kind en Gezin