8 oktober 2020 - Jaarlijks BVL-congres

Enkele gerenommeerde buitenlandse sprekers hebben al toegezegd: Amy Brown en Nancy Mohrbacher!

Noteer alvast in jullie agenda!