Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

2021 - Does breastfeeding protect children from COVID-19?

Does breastfeeding protect children from COVID-19?
An observational study from pediatric services in Majorca, Spain

Een recent artikel in International Breastfeeding Journal onderzocht of borstvoeding kinderen bescherming kan geven tegen Covid 19.

Het is aangetoond dat kinderen die borstvoeding hebben gekregen, tot ver na de kindertijd beter beschermd blijven tegen verschillende infecties, met name luchtweginfecties. Aangezien de rol van borstvoeding om te verklaren waarom kinderen minder last hebben van COVID-19 tot nu toe niet werd onderzocht, was het doel van deze studie om te bepalen of een voorgeschiedenis van borstvoeding de incidentie van COVID-19 bij kinderen verlaagt.

Dit was een secundaire analyse van een observationeel onderzoek naar klinische en epidemiologische kenmerken van pediatrische COVID-19 in Mallorca. In aanmerking komende deelnemers waren kinderen onder de 14 jaar die werden getest op SARS-CoV-2 in pediatrische spoeddiensten. De onafhankelijke variabele was “ooit borstvoeding gekregen”. Bi-variabele analyses werden uitgevoerd via de Chi-kwadraat-toest, de Fisher's exacte-toets of de Student T-toets.

Voor alle kinderen werden dezelfde demografische, epidemiologische en klinische gegevens verzameld via een interview met leden van het onderzoeksteam en via de medische dossiers van de deelnemers.

In de 5 maanden augustus-december 2020 werden in totaal 691 kinderen met consistente informatie over zuigelingenvoeding geworven voor deze steekproef. De mediane leeftijd van kinderen die borstvoeding kregen was 54,6 maanden en de mediane leeftijd van kinderen die flesvoeding kregen was 48 maanden. Achtenzestig procent van de deelnemende kinderen kreeg ooit borstvoeding en 32 % kreeg nooit borstvoeding.

Kinderen die borstvoeding kregen bleken in huishoudens met minder kinderen te leven, in tegenstelling tot kinderen die kunstvoeding kregen.

Binnen de steekproef van kinderen die de hulpdiensten bezochten met symptomen van mogelijke COVID-19, vond de studie een hogere prevalentie van positieve SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaten bij degenen die uitsluitend flesvoeding kregen vergeleken met degenen die ooit borstvoeding kregen ( OF 2,48; 95% BI 1,45, 3,51; P = 0,036).

Conclusie: De huidige studie suggereert dat “ooit borstvoeding gekregen” het risico op COVID-19 bij kinderen vermindert, zoals reeds werd gedocumenteerd voor andere infecties.

Dit is een observationele studie van minder dan duizend kinderen, en de resultaten zijn mogelijk niet van toepassing op verschillende populaties. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor gevonden patronen. In dit onderzoek kan niet worden vastgesteld of er een verband is met directe effecten (borstvoeding) of indirecte effecten (blootstelling aan het milieu van borstgevoede kinderen). Bovendien zijn er geen gegevens over de maatregelen in de kinderopvang/onderwijsomgevingen die ze bezochten (bijv. masker en kleinere cohortgroepen). Deze variabelen kunnen relevant zijn om een idee te krijgen van het risico van blootstelling aan SARS-CoV-2. Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat de effecten van borstvoeding dosisafhankelijk zijn, daarom moet de studie erkennen dat "ooit borstvoeding gekregen” een vrij problematische variabele is.

 

Bron

Verd, S., Ramakers, J., Vinuela, I. et al. Does breastfeeding protect children from COVID-19? An observational study from pediatric services in Majorca, Spain. Int Breastfeed J 16, 83 (2021). https://doi.org/10.1186/s13006-021-00430-z