2017 - 16 november - BVL congres - Brussel

BVL congres  donderdag 16 november 2017

“Ondersteuning van borstvoeding bij kwetsbare gezinnen”

Kind en Gezin Academie
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Onthaal vanaf 8u15
Aanvang:8u50
Einde voorzien om 16u30

Voor lactatiekundigen IBCLC: toegekende CERPS   L-CERPS = 2.75  E-CERPS= 3

Programma

Kwetsbare gezinnen, hoe denken en voelen ze?
Griet Vereecken, sociaal verpleegkundige - deskundige kwetsbare doelgroepen

Gezondheidseducatie over borstvoeding aan kwetsbare gezinnen: een verhaal uit de praktijk.
Mireille Picard, IBCLC- ECK De Wieg Brugge

Maternaal druggebruik: effecten op het gedrag van de baby en het belang van borstvoeding.
Dr.Anne Smits,neonatologie UZ Leuven

Hoezo roze wolk? Over borstvoeding en psychische problemen.
Dr An-Sofie Van Parys

Paperprijs Lactatiekundige opleiding Genk en Gent

Vluchtelingen en borstvoeding; Hoe ga je met kwetsbare gezinnen om in humane crisissituaties?
Astrid De Brabandere, IBCLC RV Kind en Gezin

Plenaire workshop: casuïstiek met afsluitend panel discusie 
Mireille Picard, Sylvie Vercammen, Griet Vereecken,Christel Geebelen

Accreditatie uren werden aangevraagd voor:
CERPS voor lactatiekundigen IBCLC
Permanente vormingsuren voor vroedvrouwen
Erkenning van vorming door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu in het kader van BFHI


Inschrijvingen enkel elektronisch en starten op 1 september  via volgende link:

inschrijven studiedag

Ter info de prijzen:
Je wenst je enkel in te schrijven voor het congres:
Leden BVL : 60 euro
Leden VBOV: 90 euro
Niet leden van de BVL en VBOV: 130 euro

Je wenst in te schrijven voor het congres in combinatie met een lidmaatschap bij BVL
Verlenging bestaand lidmaatschap + congres: 110 euro
Nieuw lidmaatschap + congres: 110 euro (enkel indien je nooit eerder lid was)
Je was eerder lid en wenst opnieuw aan te sluiten + congres: 120 euro

Overschrijving
op 735-0165146-40
IBAN BE02 7350 1651 4640
BIC KREDBEBB
met vermelding van naam + ‘congresdag 2017’ + lidmaatschap 2018 (indien gewenst).

De inschrijvingen worden afgesloten op 2 november 2017.

De inschrijving verloopt via het elektronisch inschrijvingsformulier en is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Er worden geen terugbetalingen gedaan indien je niet aanwezig kan zijn op het congres. Je kan wel een plaatsvervanger doorgeven. Deze dient zich eveneens in te schrijven via het elektronisch inschrijvingsformulier met vermelding 'plaatsvervanger voor (...NAAM...)'.
Indien het aantal inschrijvingen het maximum aantal overschrijdt, heeft BVL het recht om inschrijvingen die langer dan 3 weken geleden gebeurden en waarvan nog geen inschrijvingsgeld ontvangen werd, te annuleren. Deze annulatie zal op voorhand meegedeeld worden aan de persoon wiens inschrijving niet definitief is. Indien de betaling gebeurt door de werkgever, kan het daarom raadzaam zijn om zelf het inschrijvingsgeld over te maken en terug te vorderen via de werkgever.