BVL - Tijdschrift voor Lactatiekundigen JG 1 nr 1

BVL - Tijdschrift voor Lactatiekundigen JG 1 nr 1

 

 

Jg1 nr 1

VANWEGE DE REDACTIE                                                                                                         1

CLOSE COSLEEPING
           
Optimale slaap én borstvoeding                                                                                   2

REVIEW
           
De begeleiding van borstvoeding na reductie mammoplastie                               6

PAPER POSTGRADUAAT LACTATIEKUNDE
           
De ontslagsleutel                                                                                                            12
            Ontwikkeling van een ontslagdocument door onderbouwde actiepunten           13

BIOLOGICAL NURTURING
           
Natuurlijke houding bij het voeden                                                                               21

DE OXYTOCINEFACTOR
           
Reflexties op het boek van Prof. Kerstin Uvnas Moberg                                           24

Bijlage:

Keer terug naar publicaties