Permanente vorming - CERPS e.a. - aanvraagformulieren

Alle verkregen nummers voor CERPS, BFHI vorming, Vroedvrouwen bijscholingsuren van de BVL vormingen zijn hier te raadplegen.

Organiseer je zelf een vorming m.b.t. borstvoeding en lactatie dan vind je hier documenten voor het aanvragen van certificeringnummers.