Wereldborstvoedingsweek 2017

Wereldborstvoedingsweek 2017

Wereldborstvoedingsweek van 1 tot 7 augustus 2017

‘Samen sterk voor borstvoeding’


De Wereld Borstvoeding Week van 1 tot 7 augustus 2017 is een moment om even stil te staan bij het belang van borstvoeding voor de gezondheid van jonge kinderen wereldwijd. De Wereld Alliantie voor Borstvoeding Actie (WABA) koos als thema ‘Samen sterk voor borstvoeding’.

Moedermelk is de natuurlijke basis van een goede voeding. De voedingsstoffen van moedermelk beschermen kinderen tegen veelvoorkomende infecties en zorgen voor een gezonde ontwikkeling. Borstvoeding geven binnen het eerste levensuur is van cruciaal belang voor de overleving van de pasgeborene en beschermt de moeder tegen levensgevaarlijke bloedingen in het postpartum. De langetermijneffecten voor moeder en kind zijn door talrijke wetenschappelijke studies reeds voldoende aangetoond.

De promotie van borstvoeding sluit bovendien aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties, bijvoorbeeld: bescherming van klimaatveranderingen omdat moedermelk een natuurlijk voedingsmiddel is ,gemaakt zonder pollutie noch verpakking noch afval, het helpt de verkleining van de ecologische voetafdruk, draagt bij tot minder armoede en minder honger op wereldvlak, en creëert een betere gezondheid en meer welzijn voor elk individu.

Duurzame ontwikkeling is enkel haalbaar als verschillende actoren samenwerken en blijven ijveren voor een uniforme en correcte informatieverstrekking over borstvoeding. In België wordt hieraan gewerkt door het samenwerkingscontract tussen geïnteresseerde ziekenhuizen en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hierbij worden borstvoedingsopleidingen voor het medisch personeel ondersteund en gepromoot, waarbij het belang van moedermelk voor de prematuur geborene extra wordt benadrukt. Ook het Baby Friendly Hospital Initiative van de WHO en UNICEF is hier een mooi voorbeeld van; België telt 27 ziekenhuizen met dit BFHI-certificaat.

‘Samen sterk voor borstvoeding’ vraagt eveneens om een mentaliteitsverandering bij de werkgevers. Een positieve benadering van de werkende borst-voedende moeder is essentieel om het internationale advies zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven, haalbaar te maken. Gun de moeder haar recht op borstvoedings-pauze en voorzie de nodige condities om aangenaam kolven mogelijk te maken.
Moeders de kans bieden op een positieve borstvoedingservaring doen we allen samen.

Keer terug