Wat is een lactatiekundige?

Lactatiekundigen hebben het postgraduaat lactatiekunde gevolgd en het getuigschrift behaald.

Lactatiekundigen IBCLC zijn geslaagd voor het internationale examen georganiseerd door het IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examinators) en hebben het certificaat IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) behaald. Om de titel te behouden is de lactatiekundige IBCLC verplicht bijscholingspunten te verwerven en/of opnieuw examen te doen.

Lactatiekundigen en lactatiekundigen IBCLC

  • Kunnen geraadpleegd worden door ouders en door zorgverleners
  • Geven advies, doen consultatie en bieden een uitgebreidere opvolging.
  • Doen moeder-kind consultatie met betrekking tot alle aspecten van de borstvoeding.
  • Streven naar een individuele begeleiding in samenwerking met andere gezondheidswerkers.
  • Verzorgen opleiding en bijscholing over borstvoeding.
  • Hebben meestal een basisdiploma als vroedvrouw, verpleegkundige of arts.
  • Zijn werkzaam in een solopraktijk, een groepspraktijk, een ziekenhuis, bij Kind en Gezin,...